Бид хамтдаа

 Нэг: Бид хамтдаа үйлчлүүлэгч 

Үйлчлүүлэгчид Gokai компанид зочилно уу

Үйлчлүүлэгчид манай үзэсгэлэнгийн лангуугаар зочилно уу

Хоёр: Бид хамтарч ажилладаг

Гурав: Бид хамтдаа оройн хоол иддэг

Дөрөв: Бид хамтдаа аялдаг


Бичлэгийн цаг: 12-р сарын 29-2020