Үзэсгэлэн

2017 SGIA Expo

2018 SGIA Expo

2019 SGIA Expo

FESPA 2016

FESPA 2017

FESPA 2018

FESPA 2019

SGI Дубай-2016

SGI Dubai-2017

SGI Dubai-2018

SGI Дубай-2019

SGI Дубай-2020

ШАНГАЙ ХЯТАД 2015 ОНД БҮРТГЭХ

Шанхай хотод 2016 онд ХЯТАДЫГ БҮРТГЭХ

ШАНГАЙД 2017 ХЯТАД БҮРТГЭХ

Шанхай хотод 2018 онд ХЯТАД БҮРТГЭХ

2019 онд ШАНГАЙД ХЯТАД БҮРТГЭХ

ХЯТАДЫГ ШАНГАЙД БҮРТГЭХ

Шанхай хотын 27 дахь удаагийн зар сурталчилгааны технологи, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн

Шанхай хотын 28 дахь удаагийн зар сурталчилгааны технологи, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн