Үзэсгэлэн

2017 SGIA Экспо

2018 SGIA Экспо

2019 SGIA Экспо

FESPA 2016

FESPA 2017

FESPA 2018

FESPA 2019

SGI Дубай-2016

SGI Дубай-2017

SGI Дубай-2018

SGI Дубай-2019

SGI Дубай-2020

SIGN CHINA 2015 ШАНХАЙ ДАХЬ

SIGN CHINA 2016 ШАНХАЙД

SIGN CHINA 2017 ШАНХАЙД

SIGN CHINA 2018 ШАНХАЙД

SIGN CHINA 2019 ШАНХАЙД

ШАНХАЙД ХЯТАД 2020 ГАРЦГААЯ

ШАНХАЙ 27 дахь олон улсын зар сурталчилгааны технологи, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн

ШАНХАЙ 28 дахь олон улсын зар сурталчилгааны технологи, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн